tirsdag den 17. december 2013

Grundforløb

Filmiske virkemiddler


grundbegreber:


Fra frames til sekvens 

De levende billeder kan opdeles i en række framesindstillingerscener og sekvenser. En film viser 24 billeder per sekund, på tv er det 25. Hvert enkelt af disse billeder kaldes for en frame. En enkelt frame på film er med andre ord 1/24 sekund, der går så hurtigt, at øjet næsten ikke kan nå at registrere det.
En indstilling kaldes også for et skud eller et shot og kan tidsmæssigt vare op til flere minutter. En indstilling er det mindste led i en film eller tv-udsendelse, der er optaget uden afbrydelse. Først når kameraet slukkes, eller hvis der klippes, er indstillingen færdig.
En scene, derimod, består af en række indstillinger, der samlet skal overholde kravet om at foregå på samme tid og sted. En scene afsluttes først, når der sker et markant skift i location eller et spring i tid.
En sekvens består af en række scener, der kan have forskellige locations, men som samlet udgør en større handlingsmæssigt afsluttet enhed.

Beskæring:


Fra beskæring til format 

Man skal ikke flytte kameraet mange meter, før et billedes udtryk ændres radikalt. Det er vigtigt at skelne mellem billedets beskæringperspektiv,optikkomposition og format.

Beskæring 

Valget af de forskellige billedbeskæringer handler om, hvor langt tilskueren oplever, der er mellem kameraet og motivet.Linier

Perspektiv 

Perspektiv handler om den vinkel, hvorfra kameraet ser på motivet. 

Optik

Komposition og format 

= opbygningen af det enkelte billede. Gennem komposition skal man beslutte sig for, hvordan personerne er placeret i forhold til hinanden, og hvor mange personer, der ses i billedindstillingen. Komposition bidrager til at skabe en bestemt stemning i det iscenesatte billede.


opgave:
Analyser følgende uddrag med fokus på alle grundbegreber!


sammenfatning:


Billede
Lyd
Mis-en-scene
Tid
Klipning
Kamera
Linier (lodret, vandret, kalkede)
Synkron-asynkron
Farver
Faktisk tid-filmisk tid
Usynlig:
Kontinuitetsklips
Match cut

Stativ, håndholdt, dolly, steadicam, krantur
Beskæring (fx. ultrnær, 
close up, halvtotale, totale, super totale)
real - effektlyd
Lys
Forkortelse
Krydsklipning
parallelklipning
Panorering, travelling, tilt, fokusskift

Perspektiv (frø, fugle, normal)

Underlægningsmusik 

Location

Forlængelse

Synlig:
Montage klipning
Associativ
  - Symbol
  - Kontrast
Subjektiv
Komposition (over the shoulder, fokusskifte, dybdekomposition)
Voice over

Filmisk tid og faktisk tid er lige

Objektiv

Optik

Subjektiv lyd
POV (Point of View)

Format (to-skuddet, tre-skuddet)